Our Care approach

Our Care approach

We believe in a holistic care approach, caring that considers the overall wellbeing of a person – which rests on physical health, mind, spirit and emotions. We understand that these parts are interdependent and that if one part is not cared for properly, the other parts will be affected negatively and the goal of optimal health, meaning and wellness cannot be achieved.

At Groenkloof this means facilities and programs to engage and challenge residents to be actively involved in the Groenkloof family and to find new meaning in retirement.

Come visit us and experience the friendliness of staff, the level of care of residents and the positive relationships among staff, residents and patients.

R1 2019 HIG Groenkloof Retirement George Care Unit Sub Acute Unit Medical Care

Ons benadering tot Versorging

Ons glo in ‘n holistiese benadering tot versorging waarvan die hoekstene fisieke, verstandelike, geestelike en emosionele gesondheid is.  Ons besef dat die verwaarlosing van een aspek die ander dele negatief beïnvloed en sal verhoed dat die oorkoepelende doelwit van optimale gesondheid, betekenis en welstand bereik word.

Hier by Groenkloof beteken dit fasiliteite en programme wat inwoners betrek en aanspoor om ‘n integrale deel van die Groenkloof-familie te word en nuwe betekenis in aftrede te vind.

Kom besoek ons en ervaar ons vriendelike personeel, die kwaliteit van versorging van inwoners en die positiewe gesindhede tussen personeel, inwoners en pasiënte.

R1 2019 HIG Groenkloof Retirement George Care Unit Medical Care 1