Groenkloof, ‘n aftreeoord wat jy jou tuiste kan noem…

Groenkloof bestaan uit aftreeoorde in George, Groot Brakrivier en Reebok, in die hart van die Tuinroete in die Weskaap.  Groenkloof bied die volle spektrum van aftreeoord opsies, wat insluit Eie Titel Huise, Lewensreg huise,  Bystandswoonstelle, Siekeboeë, Sub Akute Hospitaal Fasiliteite, Gemeenskap Sentrums en alle aftreeoord dienste.  Die aftreeoorde is reeds die tuiste van meer as 1 100 families en by voltooing van die huidige projekte sal ongeveer 1,700 families hulle tuisgemaak het in Groenkloof.

Groenkloof is jou antwoord as jy soek na:

 • Sekuriteitsoorde of Aftreeoorde in George, Reebok en Groot Brakrivier (naby Mosselbaai)
 • Siekeboeg fasiliteite wat uitstekende dienste teen bekostigbare pryse bied.
 • Bystandswoonstelle vir die persoon wat bystand benodig met sommige dag take.
 • ‘n Groot erf en die gemoedsrus van ‘n siekeboeg aangresend aan ons Senior Landgoed.
 • Waarde en gemoedsrus in ‘n tyd van jou lewe wat dit baie belangrik is.

Aspekte waarop Groenkloof trots is:

 • Bewese rekord van finansieël gesonde en volhoubare aftreeoorde.
 • Lae onderhoud boustyl en stabiele lae heffings.
 • Ons inwoners is positief, praat gerus met hulle tydens u besoek.

 

Groenkloof Versorging:

Uitnemende Versorging is ons prioriteit en dryf.

Ons glo in ‘n holistiese versorgings benadering. Versorging van die ligaamlike, die verstandelike, geestelike en emosionele gesondheid van ‘n persoon. Versorging wat die afhanklikheid van elkeen van hierdie aspekte verstaan in die strewe na optimale gesondheid.

Beskou as van die beste Sub-Akute-, verswakte- , Bystands-, Dag- en Tuis versorging beskikbaar.

Fasiliteite en programme wat inwoners stimuleer en laat inskakel om so rerig deel te word van die Groenkloof familie en so nuwe betekenis in aftrede te vind.

 

Groenkloof is the answer when looking for:

 • Gated community living and retirement villages George, Reebok and Great Brak River (near Mossel Bay).
 • Frail care accommodation with excellent service at reasonable prices.
 • Assisted living flats for the elderly who needs support with their health, safety and well-being.
 • Senior estate living with large plots as well as full retirement village services.
 • Great value and peace of mind during the time in your life you need it most.

Key features of Groenkloof retirement villages are:

 • Proven record of sustainable retirement villages and care unit.
 • Low maintenance structures and stable low levies.
 • Speak to our residents and vouch from their experiences.

Care Unit:

We believe in a holistic care approach, caring that considers the whole person including physical health, mind, spirit and emotions.

Considered among the best Sub-acute Care, Frail Care, Assisted living, Day-care and Home-based care available.
Facilities and programs to engage and challenge residents to be part of the Groenkloof family and to find new meaning in retirement.